מיתוג ובניית שפה גרפית לחברת אסטרטגיה והתנהלות פיננסית 

מיתוג עסקי ליועצת כלכלית.jpg
עיצוב נייר מכתבים לסיגל.jpg
עיצוב לוגו לסיגל באנגלית.jpg
עיצוב לוגו לסיגל בעברית.jpg
ל.jpg
עיצוב מעטפה לסיגל.jpg
Riki new logo 2020.png