עיצוב פליירים ועלונים שיווקיים

עיצוב פלייר לסטודיו הדור הבא

עיצוב פלייר לסטודיו אימונים
עיצוב פלייר למרכז אמירים

עיצוב עלון למרכז אמירים ומגדלאור

עיצוב פלייר למכון קוסמטיקה

עיצוב פלייר לקוסמטיקאית
עיצוב פרוספקט למותג קוביבלוקס

עיצוב פרוספקט למשחק לילדים

עיצוב פלייר למורה לאנגלית

עיצוב פלייר למורה לאנגלית
עיצוב פלייר למחנה קיץ

עיצוב פלייר ל-CAMP USA

עיצוב פלייר לסדנא למדריכות הורים

עיצוב פלייר למדריכת הורים
עיצוב פלייר למאמנת כושר

עיצוב פלייר למאמנת כושר