עיצוב פליירים ועלונים שיווקיים

עיצוב פלייר לסטודיו הדור הבא

עיצוב עלון למרכז אמירים ומגדלאור

עיצוב פלייר למכון קוסמטיקה

עיצוב פרוספקט למשחק לילדים

עיצוב פלייר למורה לאנגלית

עיצוב פלייר ל-CAMP USA

עיצוב פלייר לסדנא למדריכות הורים

עיצוב פלייר למאמנת כושר