מיתוג עסקי ובניית שפה גרפית ליועצת חינוכית - יפה צרפתי 

עיצוב לוגו ליועצת חינוכית

עיצוב לוגו, עיצוב כרטיס ביקור, עיצוב ניירת עסקית ומעטפה

עיצוב כרטיס ביקור ליועצת חינוכית
עיצוב ניירת עסקית ליועצת חינוכית