​ .
top of page

מיתוג למרכז אבחונים לילדים

עיצוב לוגו למרכז מגדלאור

 מיתוג לשירות מגדלור הקיים

במרכז אמירים ושדרוג הלוגו

של מרכז אמירים

מסר וערכים חשובים
אופטימיות

אור​

חום

אמפתיה

משפחה

פרטי המיתוג כוללים

עיצוב לוגו לשירות מגדלאור

שדרוג וחידוש הלוגו של מרכז אמירים

עיצוב עלון הסברה

עיצוב ניירת עסקית

חידוש לוגו אמירים
עיצוב פלייר למרכז אמירים
עיצוב לוגו למגדלאור
עיצוב נייר מכתבים למרכז אמירים

מיתוג למיזם מאירים את הדרך

עיצוב שקופית פתיח למצגת
עיצוב לוגו למיזם מאירים את הדרך
עיצוב לוגו ונייר מכתבים
bottom of page